• Agrar - Zaopatrzenie rolnictwa

    15 lat doświadczenia

  • Agrar: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Doradcze

    Rzetelność, elastyczność, uczciwość, zaufanie

  • Agrar: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Doradcze

    Doradztwo, dystrybucja środków ochrony roślin, diagnostyka

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Doradcze AGRAR powstało w 1998 roku. Główna działalność Firmy skupia się na dystrybucji środków ochrony roślin oraz doradztwie z zakresu ochrony roślin, obejmującego diagnostykę ( nie wymagającą prac laboratoryjnych ) szkodników, chorób i chwastów oraz dobór metod i preparatów pozwalających na skuteczną ochronę roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi.

Na żądanie Klienta, pracownicy Firmy przeprowadzają nieodpłatne lustracje pól polegające na określeniu występowania i nasilenia agrofagów oraz dokonują oceny stopnia zagrożenia dla roślin uprawnych. Uzupełnieniem działalności jest sprzedaż nawozów dolistnych i stałych, pasz i koncentratów, sznurka rolniczego, worków oraz drobnych elementów wyposażenia opryskiwaczy ( końcówki szczelinowe, manometry, uchwyty itp ) a także opryskiwaczy ręcznych.


Siedziba Firmy, magazyny hurtowe i punkt sprzedaży detalicznej mieszczą się we Wrześni przy ul. gen. Sikorskiego 34, tel. (61) 436 67 82, fax (61) 436 72 30.

Nasze cechy:
UCZCIWOŚĆ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
RZETELNOŚĆ
ELASTYCZNOŚĆ
ZAUFANIE

Punkty sprzedaży znajdują się:

Września, ul. Gen. Sikorskiego 34 tel ( 61 ) 436 67 82

Piekary ul. Agrestowa 38 62 – 200 Gniezno tel. ( 61 ) 426 12 01

62 -425 Witkowo ul. Gnieźnieńska 6 tel. 0501 172 337

Firmę prowadzą:
Wojciech M. Krysztofiak i Adam Wojciechowski.
Współpracują:
Daniel Rewers, Anna Horoszkiewicz, Wojciech S. Krysztofiak,
Alicja Wojciechowska, Jarosław Wojciechowski, Henryk Mosik, Halina Szwajca.