„ Rolnictwo jest jednym z najpiękniejszych, najpożyteczniejszych ale zarazem i najtrudniejszych zawodów. Wymaga ono prócz zamiłowania, pilności, pracowitości i sporego zasobu przyrodzonej bystrości ( … ) także i gruntownej nauki fachowej, gdyż bez niej praca rolnika w dzisiejszych czasach może być tylko partacką i nie może przynosić należytej korzyści. Dziś nie wystarcza rolnikowi sama znajomość mechanicznych prac około roli itd. nie wystarczają same wiadomości praktyczne ( …. ) Jednym słowem znać on musi rolnictwo praktycznie i teoretycznie. Jeszcze wprawdzie nieraz można słyszeć zdanie, że teorya mało jest potrzebna rolnikowi, że praktyka to grunt. ( … ) Obie więc obok siebie iść powinny wzajemnie, aby praca rolnika była doskonała i przynosić mogła należyte owoce.”

Walenty Tomaszewski – Uprawa i nawożenie roli w świetle nowszej nauki – Poznań 1908 r.